آتش بیداری روحانی

نام کتاب: آتش بیداری روحانی

نویسنده: سامی تیپت

سامی تیپت در ۱۲ فصلِ این کتاب از رویا تا شاگردی را برای بیداری روحانی بررسی کرده است. در این کتاب نویسنده ما را دعوت می­کند تا با مشارکت تمام با روح خدا قدم برداریم و اجازه بدهیم تازگی روح ما را در برگیرد و همواره در شعله او گرم باشیم.

اگر در رشد روحانی خود احساس می­کنید که سرد یا ولرم شده­اید این کتاب را به شما پیشنهاد می­دهیم، اگر در بشارت­ها دچار ضعف شده­اید و موافق دل اجتماع رفتار می­کنید تجارب نویسنده می­تواند برای شما موثر باشد.

یکی از تجربه‌های شیرین بشارتی نویسنده در یک جمع جوانان ضد خدا بوده است. او و دوستانش می­دانستند که باید برای نجات موعظه کنند. خداوند آنها را فرا خوانده بود اما اینکه چطور می­بایست عمل کنند اصلاً مشخص نبود اما آنها قدم برداشتند و خداوند عمل کرد.

در آن کنفرانس که افراد جوان کمونیست آموزش دیده حضور داشتند اگر غریبه­ای میانشان بود همه سعی می­کردند تا از آنها امضا بگیرند. وقتی آنها متوجه این موضوع شدند پیام انجیل را به سه قسمت تقسیم کردند و هر کدام یکی را در کنار امضای خود نوشتند.

۱- خدا شما را دوست دارد و نقشه او برای زندگی شما عالی است.

۲- گناه انسان باعث شده است تا این نقشه عالی عملی نشود.

۳- فقط عیسی می‌تواند این مشکل را که نتیجه گناه است حل کند.

آنها نقشه نجات را برای کسانی که نوشته‌ها کنجکاوشان کرده بود توضیح دادند و آن شب دویست دستمال امضا شد و موعظه شکل گرفت و بعد از دو هفته عده زیادی از جوانان مشغول خواندن سرودهای عیسی بودند. نزد انسان این محال است لیکن نزد خدا همه چیز ممکن؛ این یک تجربه عملی در این اصل بیداری روحانی بود. نویسنده متذکر می­شود که برای بیداری روحانی همه چیز از دعا آغاز می‌شود. او می­گوید هر کار عظیمی که در زندگی‌اش صورت گرفته و یا خدا از طریق او آن را به انجام رسانیده است با دعا آغاز شده.

آری ما باید دعا کنیم تا ملکوت خداوند بیاید و در قلب مردم سراسر جهان بنا شود. ما چگونه دعا می‌کنیم تا قلب­ها برای پذیرفتن محبت الهی آماده شود و ملکوت مسیح در جهان ظاهر گردد و در سراسر زمین خدا به عنوان خدای حقیقی شناخته شود. نویسنده از تجربه خود در خدمت بشارت می­نویسد. جایی از زندگی که خدا به او لزوم فروتنی را یادآور شد تا لزوم دعا را بیشتر بداند. ما در اتاق خلوت خود به این دلیل دعا نمی‌کنیم که چیزی از خدا دریافت نماییم بلکه دعا می‌کنیم تا خدای حقیقی و زنده را بشناسیم و هنگامی که شروع به شناخت خدا می­کنیم به نیکویی او پی می­بریم.

عیسى ما را به جهانی می‌فرستد که شرارت و خطر آن را احاطه کرده است. ما گوسفندان پدر هستیم و یک گله گرگ وجود دارد که منتظرند ما را بدرند. این گرگ­ها عبارتند از طرد شدن، عدم امنیت و ترس. با این حال شبان بزرگ ما عیسى وعده داده است که با ما باشد. گرگ­ها با دیدن شبان بزرگ گوسفندان فرار می‌کنند. فروتنى حقیقى بر اثر شناخت خدا حاصل می‌شود، هر چقدر بیشتر خدا را بشناسیم بیشتر تکبر ما می­شکند و از خود محورى آزاد می‌شویم. فروتنى ارزنده‌ترین محصول کلیساست و از ساختمان­ها، مهارت­ها و برنامه‌هاى ما گران­بهاتر است. کلیسا اگر می­خواهد بیدار شود باید فروتن شود. آنچه امروز به آن نیاز داریم این است که دید روشنى از صلیب پیدا کنیم. ما امروز به مردان و زنانى نیاز داریم که این حقیقت را از قول پدر جى.کمپبل مورگان درك می­کنند: «ما بر روى زمین رد شده ولى در آسمان پذیرفته شده هستیم».

بسیارى از ما دوست داریم جامعه را مجبور به توبه کنیم، ولى توبه عبارتست از تغییر قلب. بنابراین باید موعظه و دعا کنیم و اول خودمان ثمراتی شایسته توبه بیاوریم. وقتى ما عوض شویم براى تغییر جامعه هم امید خواهد بود و اگر جامعه هرگز عوض نشود ما به دفاع خود از عدالت ادامه خواهیم داد. مسیح به زور متوسل نمی­شد. فقط کسانى می‌توانند در شاهراه تقدس سفر کنند که تصمیم به سفر در آن بگیرند.

نویسنده نیز درمورد غلبه بر بی­تفاوتی می‌نویسد؛ باید یاد بگیریم که مشتاق بازگشت عیسى باشیم، باید چنان زندگى کنیم که گویى عیسى همین امروز باز ‌می‌گردد. اى ایمانداران بیدار شوید! زندگى کوتاه است! مسیح باز می­گردد! زمان را از دست ندهید!

مردان و زنانى که در ملکوت خدا ثمر آورده‌اند همیشه حاضر بوده‌اند تا همه چیز خود را به خاطر رساندن پیام نجات به خطر اندازند. آنها سلامت، ثروت، آسایش و در کل تمام برکات زمینی خود را به خطر انداخته­اند تا شاهد نجات انسان­ها شوند.

جوناتان ادواردز می‌گوید که بیدارى روحانى واقعى داراى پنج نشانه اصیل زیر است: ۱- عیسى مسیح را جلال می­دهد. ۲- به ملکوت ظلمت حمله می­برد. ۳- کتاب مقدس را محترم می­دارد. ۴- تعلیم صحیح را ترویج می­کند. ۵- باعث می­شود محبت انسان­ها نسبت به خدا و سایرین جارى گردد.

سامی تیپت درباره پرستش در کلیساى بیدار به شش نکته زیر اشاره می‌کند.

1- بیدارى روحانى نتیجه کسب شناخت تازه­اى از خداست و کسانى که تحت تاثیر بیدارى قرار گرفته­اند این نیاز را در خود احساس می‌کنند که خداى زنده و حقیقى را پرستش کنند.

2- در بیدارى روحانى تنها انگیزه پرستش حقیقى عبارتست از جلال دادن خدا. چهره مردم شاد و متبسم است و وقتى که در مورد محبت خدا سرود می‌خوانند اشک از چشمانشان جارى می­شود. آنها با تمام وجود در پرستش شرکت می‌کنند و تنها اشتیاق آنها این است که با ستایش خدا او را جلال دهند.

3- بر اثر بیدارى روحانى، در ایمانداران درك عمیقى از این حقیقت ایجاد می­شود که شنونده اصلى پرستش آنها خود خداست. در کلیسایى که بیدارى روحانى را تجربه کرده است جماعت اغلب بدون استفاده از متن، سرود می‌خوانند. موسیقى وسیله­اى است که احساسات قلبى انسان را به سوى تخت خدا می‌برد. در قلب کلیساى بیدار پرستش و ستایش خدا جای دارد.

4- در کلیساى بیدار اجراى خوب موسیقى هدف اصلى نیست، بلکه هدف، شرکت همه اعضا در پرستش است.

5- در کلیساى بیدار، پرستش برخاسته از تجربیات روحانی است که افراد پیدا می‌کنند.

6- در کلیساى بیدار کیفیت پرستش دسته جمعى مستقیماً به کیفیت پرستش شخصى ایماندار مربوط است. بیدارى روحانى از قلب کسانى نشأت می‌گیرد که خدا را می‌جویند. وقتى آنها خدا را می‌یابند غرق در شادى می‌شوند و سرودى نو از لب­هایشان بر می‌خیزد. ثمره کلیساى بیدار عبارت است از پرستش خداى زنده و حقیقى و این پرستش در روح و راستى صورت می‌گیرد و ریشه در این حقیقت دارد که خدا خودش هدف پرستش ماست. هدف موسیقى مسیحى سرگرمى نیست بلکه عبارت است از پرستش. پرستش حقیقى نه عقل را کنار می­گذارد و نه اراده را بلکه در پرستش حقیقى عقل و اراده و احساسات هر سه دخالت دارند.

اگر می‌خواهیم بیدارى روحانى را تجربه کنیم باید در کلیساى خود به چهار اصل اساسى انضباط روحانى عمل کنیم. دو اصل از این چهار اصل به رابطه ما با خدا مربوط می‌شود و دو اصل دیگر به رابطه ما با مردم مربوط است.

مقدار زمانی که ما صرف دعا و خواندن کلام خدا می‌سازیم نشان دهنده میزان رشد روحانى ماست. ما از طریق کتاب مقدس با عیسى آشنا می‌شویم. کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه بر عیسى شهادت می‌دهد. پس باید به زمانى که براى عبادت شخصى تعیین کرده‌ایم وفادار باشیم. گاهى ممکن است احساس کنیم دعاهایمان بی‌حاصل است ولى همچنان باید وفادارانه دعا کنیم و انضباط روحانى خود را حفظ نماییم. من تا به حال ندیده‌ام کسى قبل از آن که اول از دره بگذرد به قله کوه برسد.

بیدارى روحانى واقعى باعث خواهد شد تا عادات و طرز تفکرات قبلى خود را ترك کنیم. مفهوم این امر آن است که باید در تمام  مسائل زندگى خود از سرمشق عیسى پیروى کنیم. باید مانند او شویم. وقتى خود را متعهد به این امر سازیم که به مسیح شباهت یابیم، روح القدس نسیم بیدارى شیرین روحانى را بر کلیسا خواهد دمید.

گذشت زمان، فرهنگ جوامع، علم و تکنولوژی و… همیشه درصدد است تا ما را هم شکل خود کند و معجزه را برای گذشته بداند برای جامعه پیشین، دنیا از ما می­خواهد تا در خواب غفلت فرو رویم و دهان خود را نسبت به مرگ­های روحانی ببندیم، عملکرد ما چیست؟ آیا بیداری روحانی را داریم آیا در بیدار کردن فرزندان خدا قدمی بر می­داریم؟

بیداری روحانی خداوند با شما

المیرا عزیزی

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

زن سامری
نابودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست