شفاعت و دعا برای برکت ایران

خداوندا شکرگزار تو هستيم

 که تو نان حياتي، منبع حياتي، تو برکت دهنده هستي و هيچ وقت ما را تنها نمي‌گذاري. تو مراقب ما هستي. تو را ستايش مي‌کنيم که در هر تنگي و سختي تو پناه و دژ مستحکم ما هستي. در گرما سايه‌بان مهيا مي‌کني و در تاريکي شب‌ها نور مي‌بخشي؛ تو اندک‌هاي ما را برکت مي‌دهي. جاده تو لبريز از برکت هست و شکر که تو هر لحظه ما را مي‌خواني تا در مرتع‌هاي سرسبز تو باشيم.

خداوندا نابينايي‌هاي ما و مردم ايران را ببخش، خيلي وقت‌ها تو را نديديم و شکرگزار اتفاقات خوب زندگي‌هايمان نبوديم. چشمان‌مان را به روي خودت باز کن، ذهن‌مان را تازه کن که هميشه محبت‌ها و تمام کارهايي که براي ما انجام مي‌دهي را ببينيم و بياد آوريم. خداوندا ما را ببخش که نيازهايمان را اولويت زندگي‌مان ديديم و با عقل و منطق خودمان قدرت تو را در سختي‌ها انکار کرديم. خداوندا براي مسموميت افکارهايمان توبه مي‌کنيم که فکر مي‌کرديم بايد همشکل اين عصر شويم تا امنيت داشته باشيم. خداوندا ما را به خاطر دزدي‌هايمان از وقت‌ها، اموال، فکرها و… ببخش. ما به تو و به آسمان تو گناه کرديم. اعتراف مي‌کنيم به تو توکل نکرديم و با فکر و منطق خودمان جلو رفتيم. در ترس از دست دادن‌ها، از اراده تو خارج شديم طمع کرديم و به ديگران خسارت زديم. امروز توبه مي‌کنيم ازگناهانمان و به سوي تو بازگشت مي‌کنيم بخشش تو را مي‌طلبيم و تسليم تو مي‌شويم.

ايمان داريم که تو به خاطر عشق و محبتت بر صليب فديه گناهان ما شدي و امروز ما برکت يافتگان تو هستيم. خداي متعال تو خداي ما هستي، هر خداي دروغيني که در زندگي ما و ايران زمين‌مان             قد اعلم کرده، امروز به قدرت نام عيسي قدرتش در هم شکسته و ما در تو پيروزيم تا با اعلام پادشاهي تو وارثان برکت آسماني تو باشيم.

خداوندا خداي قادر مطلق خداي ابدي و ازلي همانطور که در کلامت گفتي «بخواهيد که به شما داده خواهد شد، بجوئيد که خواهيد يافت بکوبيد که در به رويتان گشوده خواهد شد» اراده تو را مي‌طلبيم و درخواست مي‌کنيم براي ايران و ايراني برکات روحاني و جسماني خودت را بريزي. نان روزانه آنها را تو مهيا کن، همانطور که براي قوم اسرائيل در بيابان از آسمان منا و بلدرچين و از صخره آب جاري کردي، آرد و روغن هر خانواده را مهيا کن و سبدهاي آنها را همانطور که با پنج نان و دو ماهي، پنج‌ هزار را سير کردي پر ساز و برکت مالي را بر آنها بريز و به اقتصاد ايران رونق ببخش تا جلالي باشد براي نام قدوست .

خداوندا، تو را در نام عيسي مسيح مي‌خوانيم و شفاعت مي‌کنيم که محبتت را به اين قوم بياد بياوري و بنا به فيضت، باران رحمت را بر تمام سرزمين‌مان ايران بباراني. امکانات لازم براي درمان و معيشت و رفاه را برايشان فراهم سازي.

خداوندا مردم ايران اين‌ روزها سخت گرفتار و در بند شرير و ظلم هستند. اي يهوه يري، خداي فراهم کننده، نيازهاي مردم ايران را تو با دستان پر رحمتت مهيا و برآورده کن و جهل و فقر و بيماري که بر جاي جاي سرزمين ايران سايه افکنده را با نور رحمت و جلال خودت پر ساز، خداوندا ايمان داريم که نامت در قلبها و زندگيهاي تک تک افراد در ايران حيات ميبخشد.

خداوندا از اينکه ما را نجات دادي و به خانواده آسماني پذيرفتي ممنونيم. بخاطر اينکه هر روز نان کفاف و نيازهاي ما را برايمان آماده مي‌کني ممنونيم. مي‌طلبيم که برکت مالي را بيشتر از هميشه بر آسمان کشورمون جاري کني و کسب و کار ايران را به نام پر عظمت خودت مبارک کني. بلي اي پدر استعدادها و توانايي‌ها را تو بکار بگير تا همه در پي پادشاهي تو باشند و برکت تو را دريافت کنند. راستي و فروتني تو با شاغلين باشد، کساني که در اين شرايط سخت کرونا کارهايشان را از دست داده‌اند را به حضورت مي‌آوريم تا تو آنها را بکار بگيري. خداوندا  قلب مسئولين و کار فرماها را لمس کن تا امانت‌دار وعده‌هايشان باشند. خداوندم مردممان را در اين لحظات در برابر نوسانات ارزش پول تسلي و برکت بده تا در تو دل قوي دارند و حکمت تو را براي امور زندگي‌شان دريافت کنند. خداوندا خانواده‌ها را حکمت مديريت ببخش تا در امور مالي با مسح تو مدير و سخاوتمند باشند. قلب مردم را در اين سختي‌ها لمس کن تا به فکر يکديگر باشند، نفع ديگران را بجويند و اميد و توکلشان بر تو باشد.

پدر آسماني از اينکه فرصتي به ما عطا کردي و ما را در حضور مقدست پذيرفتي ممنونيم. محبت و وفاداري تو ابدي و قدرت تو عظيم است. با اين حال که ما ضعيف و خطاکاريم اما بخاطر مسيح به حضور خودت ميپذيري، دوست داريم هر روز زندگيمان در حضور امن و آرامش آسماني تو باشد.

در نام عيسي مسيح طلبيديم.

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

غذای شکرگزاری خانه ی من
دلنوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست