انهدام کريپتونايت

نام کتاب: انهدام کريپتونايت
نويسنده: جان بيور

در مجله شماره پیشین خلاصه‌ای کلی از بخش اول و دوم این کتاب زیبا را با شما در میان گذاشتیم؛ اینکه چقدر مهم هست تا ما کریپتونایت‌های زندگی‌مان را بشناسیم تا بتوانیم با قدرت خداوند برآنها پیروز شویم. نویسنده در این کتاب مثال‌هایی از کتاب مقدس و بسیاری از شهادت‌ها و اعترافات خودش را با ما در میان می‌‌گذارد تا راحت‌تر این حقایق را لمس کنیم و بدانیم که کلام خدا برای دیروز، امروز و فردای ماست. در ادامه با شما قسمت‌های دیگر این کتاب را در میان می‌گذاریم بلکه مطالعه‌اش تشویقی باشد برای شما به جهت خواندن کامل آن…
خدا در عهد عتیق به قائن هشدار داد که: «اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمی‌شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوی.»
پس چطور می‌توانیم بر گناه برتری یابیم؟ در پاسخ باید گفت که از طریق، اطاعت از کلام، اراده و راه‌های خدا. اطاعت راستین، در را بر روی وسوسه گناه می‌بندد. در عهد عتیق روحِ مردمْ مرده بود. اما در عهد جدید مسیح است، زنده می‌باشد، ایمانداران با خدا یک هستند و طبیعت الهی او را دارا می‌باشند، بنابراین ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که از انسان درونی‌مان یعنی روحمان اطاعت کنیم، یا از انسان بیرونی، یعنی نفس و جسم‌مان. اینجا پای فیض خدا هم به میان می‌آید: «این فیض نه فقط ما را بخشوده و نجات‌مان داده، بلکه ما را قوت نیز بخشیده تا از حقیقت اطاعت کنیم.» کلام خدا ما را نصیحت می‌کند که «بیایید فیضی را داشته باشیم که به واسطه آن می‌توان خدا را خدمتی شایسته نمود» (عبرانیان12 :28). فیض ما را قادر می‌سازد تا از خدا اطاعت نماییم. ما طبیعتی جدید داریم که از عطیه فیض خدا انرژی و نیرو می‌گیرد. پس چرا بسیاری از ایمانداران در غلبه بر گناه ناموفقند؟ مهم است به خاطر داشته باشیم که ما می‌توانیم از قدرت برخوردار باشیم، اما اگر در استفاده از آن شکست بخوریم، به هیچ کار ما نخواهد آمد. خدا به هر کدام از ما توانایی انتخاب بخشیده و انتخاب‌های ما را باطل نمی‌سازد. بنابراین وقتی مسیحیان از خدا نا اطاعتی می‌کنند، گناه بر ایمانداران برتری می‌یابد. چرا کسی باید چنین اجازه‌ای را بدهد؟ این تنها زمانی بروز می‌یابد که گناه بتواند ایماندار را متقاعد کند که تمایلات نفس او نسبت به اطاعت از خدا، سودمندتر است. ایمانداران بسیاری نیاز دارند این پیغام امیدبخش را بشنوند که می‌توانند به طور کامل از قدرت گناه آزاد باشند. بله، درست متوجه شدید؛ مسیحیان بر گناه برتری دارند و می‌توانند آن را مغلوب سازند. عیسی نمرد تا فقط بلیط آسمان را به ما بدهد. وقتی مرد، ما را از قدرت گناه و مرگ آزاد ساخت. گناه دیگر بر ما قدرتی ندارد، بلکه این ما هستیم که بر آن مسلط هستیم. یکی از شایع‌ترین عللی که ایمانداران نمی‌توانند از این قدرت بهره ببرند، عدم آگاهی از در اختیار داشتن آن است. امروز با تأمل بر آیاتی از کلام خدا که به شما نشان می‌دهد براستی بر گناه قدرت دارید، خود را در برابر آن تقویت نمایید. آنقدر بر این حقیقت تفکر نمایید تا برایتان تبدیل به واقعیت شود. برای هر بخشی که به گناه قدرت داده تا بر شما تسلط یابد، توبه نمایید و خدا را برای آنکه شما را امروز از آن آزاد ساخته، سپاس گویید. خود را برای شکست‌های گذشته در برابر گناه ببخشید و از خدا بخواهید تا به شما نشان دهد آینده‌تان را چگونه می‌بیند. هر آنچه را که به شما نشان می‌دهد، بنویسید.
اگر به واقع آرزومند چیزی باشیم (برای آن طمع داشته باشیم) و خدا اراده‌اش را در آن باره به ما گفته باشد، خواه از طریق کلامش و خواه از طریق دعا، اما همچنان آرزومند آن باشیم خدا اغلب آن را به ما خواهد داد، هر چند می‌داند این به نفع ما نیست و خود در نهایت به خاطر آن ما را داوری خواهد کرد.
به دفعات در کتاب مقدس شاهدیم که خدا از پیش اراده‌اش را به صراحت و بوضوح بیان کرده، اما وقتی قومش چیزی را که در تضاد با اراده اوست، آرزو کرده و طلبیده‌اند، حتی وقتی آن چیز مصیبت و سختی به همراه داشته، آن را بدیشان بخشیده است. خدا امروزه هم این کار را در زندگی ما انجام می‌دهد. او آرزوها و خواهش‌های ما را حتی زمانی که در تضاد با اراده او هستند به ما می‌بخشد، اما آنها ما را به برکتی که می‌خواهیم رهنمون نمی‌شوند. آنها به تأدیبی می‌انجامند که ناخوشایند و دردناک است. اما دلیلی ندارد این شرایط سخت را تجربه کنیم. به جای آن می‌توانیم به خدا توکل نماییم که بهترین را برای ما می‌خواهد. او اغلب راهی می‌گشاید که بسیاری از آرزوهای‌مان را به ما خواهد بخشید، اما به شیوه‌های درست. اگر او را دنبال کنیم، او ما را به مسیر برکت رهنمون می‌گردد. اما باید بدانیم خواسته‌ها و آرزوهای‌مان را در زمان خودش به ما خواهد بخشید.
امروز راه‌های خود را به خدا بسپارید. از او بخواهید تا شما را بر حسب خواسته خود هدایت کند، نه آرزوها و تمناهای خودتان. از او بپرسید چه قدمی باید بردارید تا امروز به او نزدیک‌تر شوید؛ آنها را بنویسید و همان کار را انجام دهید.
برای آنکه تمرکزمان را از دست ندهیم و از مسیر منحرف نشویم باید نگاهی گذرا به ریشه و ماهیت بت‌پرستی بیاندازیم. این زمانی است که چه ایماندار و چه بی‌ایمان، به منظور ارضای تمایلات نفس خود که در تقابل با اراده خداست، آنچه را که خدا بوضوح آشکار ساخته، کنار می‌گذارد. به همین دلیل پولس می‌گوید:
«زیرا یقین بدانید که هیچ بی‌عفت یا ناپاک یا شهوت‌پرست، که همان بت‌پرست باشد، در پادشاهی مسیح و خدا نصیبی ندارد. مگذارید کسی شما را با سخنان پوچ بفریبد، زیرا به خاطر همین چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود. پس با آنها شریک مشوید.» (افسسیان 5 :5-7)
غضب خدا بر بی‌ایمانان نازل می‌شود، اما در عین حال خدا ایماندارانی را نیز که مرتکب بت‌پرستی، طمع می‌شوند، تأدیب می‌کند تا قلب آنها را به سوی خود بازگرداند. با این وجود اگر ایمانداران با سرسختی به نااطاعتی ادامه دهند، پیآمد عملشان می‌تواند تا به حد مرگ جدی باشد. پولس به ایمانداران هشدار می‌دهد: «زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنید، خواهید مرد…» (رومیان 8 :۱۳). یعقوب رسول نیز هشدار می‌دهد: «هوای نفس که آبستن شود، گناه می‌زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار می‌آورد» (یعقوب ۱: ۱۵-۱۶)
بت پرستی را می‌توان همچون زهری دید که به آهستگی می‌کشد، و آن چیزی نیست جز کریپتونایت روحانی. نمی‌توانیم بیخیال از کنارش بگذریم و ساده با آن برخورد نماییم. بت‌پرستی، فریبنده و نیرومند است عیسی ساختگی یا تقلبی دیگر چیست؟ این فصل شامل عنصر کلیدی دقیقی است که ایمانداران را به سوی بت‌پرستی می‌کشاند. بررسی این موضوع کمک می‌کند تا پرده از این راز برداریم که چرا بسیاری در مسیحیت مدرن به سادگی در طعمه کریپتونایت روحانی می‌افتند؛ کریپتونایتی که نیروی ما را چه به عنوان کلیسا و چه به صورت فردی، می‌دزد. آیا در دوران خودمان عیسی‌ای را خلق کرده‌ایم که هر آنچه هوای نفس گمراهمان، می‌خواهد به ما بدهد؟ آیا عیسی‌ای را می‌پرستیم که خونش را برای ما ریخت، نجات‌مان داد و از دنیا آزادمان ساخت؟ آیا برای او و در وصف اویی که آسمان را در دسترس ما قرار داده، سرود می‌خوانیم، اما در حقیقت «عیسای ما»، همان عیسایی نیست که در دست راست خدای پدر نشسته؟ تنها یک پیغام! نخستین قدم ضرورت توبه از گناهان است! برای آنکه فرزندِ خدا شویم توبه اجباری‌ست نه اختیاری! واژه بعدی، بسیار کلیدی است: «…اینک پیام‌آور خود را پیشاپیش تو می‌فرستم، که راهت را مهیا خواهد کرد…». آن پیام‌آور، یحیای تعمیددهنده بود. خدمت او خدمت «تعمید توبه» بود. تعمید به معنای کامل در آب فرو رفتن است نه به صورت ناقص فرو رفتن. پیغام یحیی توبه کامل در آغاز است، به عبارتی نقطه شروع انجیل، توبه‌ی کامل است. هیچکس نمی‌تواند بدون آنکه در آغاز توبه‌ای راستین داشته باشد وارد رابطه‌ای اصیل و کامل با خدا شود. توبه دقیقاً به معنای تغییر فکر است، نه صرفاً تغییر نقشه‌ها، برنامه‌ها، مقاصد و باورهای فردی، بلکه تغییر در «تمامیت شخصیت» فرد از مجموعه‌ای از اعمال گناه آلود به سوی خداست. توبه زمانی رخ می‌دهد که ما نسبت به حقیقت بیدار می‌شویم و در لایه‌های عمیق وجودی خود کاملاً مجاب می‌شویم که فلسفه یا رفتارهای ما در تضاد با خالق‌مان است. این درک درونی، نه فقط موجب تغییر نگرش‌مان می‌شود، بلکه خواسته‌ها و رفتارهای ما را نیز به همان نسبت دگرگون می‌سازد. بنابراین وقتی می‌بینیم علایق و خواسته‌های ما در تضاد با خداست، با عزمی راسخ تصمیم به تغییر در درونی‌ترین بخش خود می‌گیریم تا حتی به بهای تنفر از این رفتارها و عقاید فاصله بگیریم. توبه، فروتنی راستین است و فروتنی در را به سوی فیض گران‌بهای خدا می‌گشاید؛ فیضی که ما را قادر می‌سازد زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشیم.
این کتاب نخست کریپتونایت یا همان دزد را به ما می‌شناساند تا با آن مواجه شویم و در قدم بعدی اثرات آن در زندگی شخصی خودش را با ما درمیان می‌گذارد تا با دیدن اثرات آن قدم برای توبه حقیقی برداریم و در بخش پایانی ما را دعوت می‌کند تا برخیزیم و دعوت خودمان را ببینیم وقتی خدا از ما می‌خواهد تا بر دنیا غالب بیاییم چون او غالب آمده و این توان را به ما داده تا در او پیروز باشیم. کسانی که خدای خویش را می‌شناسند نیرومند بوده، دست به عمل خواهند زد. کلید قدرت و نیرومندی این لشکر، این است که آنها به شکلی صمیمانه و عمیق «خدای خویش را می‌شناسند.» کلید این نزدیکی، همانا خواسته و تعاقب آنها برای تقدسی حقیقی است.
آمین که لحظه به لحظه در هنگام خواندن این کتاب روح خدا شما را در مسیر اراده خودش رهبری کند…

گروه معرفی کتاب اسمیرنا

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

اشترودل سیب
رویای مرگ و حیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست