دعا برای آبادان

«ای آسمان‌ها بانگ شادی سر دهید، و ای زمین وجد نما! ای کوه‌ها شادمانه بسرایید، زیرا خداوند قوم خود را تسلی می‌دهد، و بر ستمدیدگان خویش شفقت می‌کند.»

 اِشعیا 49:13

یهوه صبایوت، خدای لشکرها زنان و مردان دعا در سراسر دنیا از هر قوم و ملت و زبان را رهبری میکند و عیسی مسیح ما را کلیسا میخواند و میفرستد تا تسلی و قوت خدا را خانه به خانه بر ایران و بطور خاص آبادان اعلام کنیم.

خدای قدوس، ای قادر مطلق، با شکرگزاری به حضور تو می‌آییم و حمد و سپاس بر تو، شکر برای فیض و محبت بی‌نهایتت. پدر مهربان مردم و زمین و آسمان ایران را به حضور قدوست بلند می‌کنیم و برکت می‌دهیم. خداوندا پادشاهی تو را می‌طلبیم، آری… به تو و آسمانت گناه کردیم و بارها پادشاهی تو را رد کرده در پی فکرها و راه‌های خود رفتیم اما براستی چه امید نجاتیست اگر محبت و بخشش تو نباشد؟؟ شکرگزار تو هستیم که محبتت را بر صلیب بر ما آشکار کردی.

خداوندا چشمان مردم سرزمینمان را بگشا تا فرصتی که تو بخشیدی را دریابند، پادشاهی تو را بپذیرند.

ای یهوه رافا زخم‌ها و دردها را به دست تو بدهند و زبان‌ها به جای شکایت و لعنت، تلخی و درد، به ستایش تو گشوده شود.

آری خداوندا روح ستایش تو بریزد به جای روح یأس.

ای خداوند نور امیدت بتابد بر تمام ناامیدی‌ها و روشنایی بشود بر فکرها؛ باشد که تو را که حقیقت، امید و نور هستی بشناسند، در تو ریشه گیرند و هویتشان را در حقیقت کلام راستین و محبتت بیابند.

زیر بال‌هایت امنیت برپاست در همین دنیای ناامن.

باشد که سرزمینمان در آرامی تو ساکن شود.

«و این است آن دلیری که نزد او داریم که هر چه مطابق اراده او درخواست نماییم، ما را می‌شنود. و اگر دانیم که هر چه درخواست کنیم، ما را می‌شنود، پس می‌دانیم که آنچه از او درخواست کنیم، می‌یابیم.» اول یوحنا باب 5

حال قسمتی از دعا و اعلام برکت زنان و مردان ارتش دعا را که به طور خاص برای مردم آبادان است با شما به اشتراک میگذاریم…

خداوندا به طور خاص مردم آبادان را به حضورت می‌آوریم و در اتحاد و یکدلی دعا می‌کنیم. خداوندا می‌دانیم که تو برای مردم آبادان گریستی برای تک‌به‌تک عزیزانی که زیر آوار جان باختند اشک ریختی و درد کشیدی، ایمان داریم که آنها را به حال خود وا نگذاشتی و کنارشان بودی. پدرجان از تو می‌طلبیم که آرامشی از جنس خودت در قلب‌های خانوادهایشان جاری بشود و حضورت را در کنار خودشان ببینند؛ آنها را در آغوش بگیر و عشقت را به آنها نشان بده در نام مسیح آمین.

«ای دشمن من، بر من شادی منما، زیرا اگر چه بیفتم، خواهم برخاست و اگرچه بر تاریکی بنشینم، خداوند نور من خواهد بود» میکاه باب7 آیه8

دخترت نادیا

یهوه الشدای، قادر مطلق مردم آبادان را به حضورت بلند می‌کنیم. شالوم تو بخرامد در کوچه و پس‌کوچه‌های آبادان که شالوم تو آبادی بعد از ویرانیست، صلح وسلامتی است بعد از طوفان‌های سخت و شرایط دنیا. حیاتت تک به تک مردم آبادان را در آغوش بگیرد تا در تو زنده بشوند و نورت بتابد بر این ظلمت‌ها و روشنایی تو بر قلب مردم آبادان بشود. خداوند امروز صبر و تسلی تو بر خانواده‌های مصیبت دیده باشد و دل‌شکستگی‌های آنها را مرهم و غم و ماتمشان را به شادی تبدیل کن. ای خداوند، بلندکن ایمانداران در آبادان را تا با غیرت برای تو بایستند و پیام نجاتت را به گوش مردم گرسنه و تشنه در روح برسانند تا هر زانویی در نامت خم شود و هر زبانی اعتراف کند مسیح خدای زنده و حقیقیست. باشد که سنج و دمام‌های جوانان نه برای عزا گرفتن‌ها و پرستش خدایان غیر بلکه برای پرستش تو باشد و آوای شادمانی مسیح تنها منجی و نجات دهنده از آبادان به گوش رسد. در نام پر‌قدرت مسیح عیسی آمین.

دخترت شهراز

خداوندا قلب مردم آبادان را لمس کن و از تاریکی نجات بده و آرامی خودت را بر آبادان بریز تا تسلی یابند.

در نام مسیح خداوند آمین.

فرزندت م.

خدای محبت و پرجلال شکرت می‌کنیم برای فیض عظیمت و برای نجاتی که برای فرزندانت فراهم ساختی،خداوندا با قلبی شکسته به حضور تخت پر‌فیضت می‌آییم و دعا می‌کنیم برای مردم آبادان. عیسی جان مردم داغ دیده آبادان را به حضورت می‌آوریم و از تو می‌طلبیم که به قلبشان آرامش بدهی و با آنها ملاقات داشته باشی تا نجاتت را دریافت کنند.

در نام عظیم عیسی مسیح خداوند آمین.

فرزندت ب.

پدرآسمانی شکرت می‌کنیم برای قدرت مطلقت، ایمان‌ داریم که چشمان تو مردم آبادان را دیده و صدای آنها را ‌شنیده‌ای و از درد و رنج درون آنها آگاهی، پدر جان آنها به تو احتیاج و به دستان قادر مطلقت نیاز دارند. از تو می‌خواهیم که قلب ناامیدشان را پر از امید کنی و در این سختی‌ها آنها را ملاقات کنی و تسلی دهی چون تو تسلی دهنده‌ای.

در نام مسیح طلبیدیم آمین.

دخترت الناز 

خداوندا شکر بهرت، شکر که تو تنها قدوسی و تنها تو لایق پرستش و ستایش هستی. خداوندا شهر آبادان را زیر پوشش خونت می‌آوریم و از تو ای خدای تسلی دهنده می‌خواهیم آرامش و صبر خودت را بر این مردم خون‌گرم جاری سازی و بلند کنی پطرس‌هایی از زنان و مردان که صیاد جان‌ها برای تو باشند. در نام مسیح آمین.

دخترت ندا

خداوندا، ای پدری که آغوشت پایان همه رنج‌هاست، امروز مردم آبادان را در ‌آغوش بگیر تا تسلی باشد بر قلب‌های رنجور این مردم بی‌پناه و لمس کن قلب‌ زخمی‌شان را تا تو را بشنوند که می‌گویی: «آرام باش فرزندم در آغوش منی.»

در نام پر جلال مسیح آمین.

فرزندت مریم

پدر جان امروز مردم و شهر آبادان را به حضور تو بلند می‌کنیم، در این شرایط سخت تو را می‌سرایم و حمد می‌گوییم که لایق حمد و ستایشی تو یهوه ‌شالوم، خداوند صلح وسلامتی هستی، خدوندا ایمان داریم تو تسلی دهنده‌ای و پناه بی‌کسانی، تو را دعوت می‌کنیم به شهر آبادان و برکتت را از اعلا بر این شهر می‌طلبیم. پدر جان می‌دانیم که تو فرزندانت را تنها نمی‌گذاری و در کنار آنها هستی و زخم‌های روحی و دل شکسته آنها را مرهم می‌گذاری. پدر به افتادگان در آبادان قوتت و به ناامیدی‌ها حضور زنده تو را اعلام می‌کنیم و پدر جان عزیزانی که خانوادهایشان رو از دست دادند تو پناه آنها باش.

در نام پر جلال مسیح طلبیدیم. آمین

دخترت سحر

خداوند مهربان، دستان مهربانت را بر روی سر همه بازماندگان حادثه آبادان بکش و صبرت را بریز تا سختی را تحمل کنند.

 خداوندا با حضورت، در کنار همشهریان عزیزم باش که حضور تو را احساس کنند و به امید روشنایی در تو برسند.

 به آنها آرامشی از جنس خودت بده تا در آرامی تو را پرستش کنند.

خداوندا سپاسگزاریم بابت روح القدس که ما را تنها نمی‌گذارد.

در نام مسیح آمین.

فرزندت نازنین

ای پدر جان در نام یگانه فرزندت برای تمام پدر و مادران وخواهر و برادران که در آبادان عزیزانشان را از دست دادند و عزیزانی که در این حادثه زخمی شدن و زیر آوار ماندن دعا می‌کنیم و می‌طلبیم خداوندا درد و غم را از این مردم برداری و روح تسلی و آرامش و سلامتی خودت را بر این عزیزان بریزی.

در نام مسیح آمین.

دخترت لیلا

پدر جان شکرگزار تو هستیم برای مهربانیت که مردم آبادان را در آغوش کشیدی.

تو اشک و خاک را از صورتشان پاک می‌کنی، ایمان داریم که برای تک‌به‌تک مردم آبادان دست به کار شدی در این مصیبت و دستانت را برای گرفتن دستانشان دراز کردی درحالیکه نگاهشان به خدایان دروغین است و صدای تو را نمی‌شنوند که می‌گویی:

«نترس من هستم»

آمین که نجات تو

و مالکیت تو بر ایشان باشد و بماند.

 در نام مسیح آمین.

فرزندت مینا

خداوندا شهر آبادان را به حضورت می‌آوریم و از تو می‌خواهیم این شهر را از شرارت آزاد کنی و برای مردمانش تو بجنگی. تو هدایت و رهبر شهر آبادان باش و در آن شهر تو پادشاهی و سلطنت کنی. خدای قدوس مردم آبادان را در آرامی خودت ساکن گردان تا ارزش و اهمیتی که تو برای آنها قائلی را ببینند و عشق و محبتت را برای آنها مکشوف ساز.

در نام عیسی مسیح دعا کردیم با شکر و سپاس آمین

دخترت آرام

خدای زنده، خدای حی و حاضر مردم آبادان را به حضورت بلند می‌کنیم به قدرت و اقتدار نام عزیز عیسی مسیح دعا می‌کنیم آسمانت را برآبادان بگشا و ترحم نما. خداوندا آبادان را تو بیدار کن و بلند کن، تمام مردم آبادان را زیر پوشش خونت می‌آوریم. ای تسلی دهنده، تسلای تو را به خانواده‌های سوگوار اعلام می‌کنیم و شفا، سلامتی، برکت و قوتت را بر مردم آبادان اعلام می‌کنیم.

فرزندت سجاد

خداوندا قوت و محافظت تو را بر گروه امداد اعلام می‌کنیم. حکمت و روشنایی تو را بر مسئولین. تسلی تو را بر خانواده‌ها و شفای تو را بر زخمی‌ها می‌طلبیم. ما و مردممان را بیاموزان تا در امنیت و شادی تو ساکن شویم و به تو ای صخره امن تکیه کنیم. و درب‌های تاریکی، غم و لعنت را در نام مسیح ببندیم و شادی تو را بیابیم.

در نام عیسی مسیح آمین.

 دخترت المیرا

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

دلنوشته
سارای یا سارا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست