افق دعا ایران

ارتشی برای دعا

«آنانی که دورند خواهند آمد و در بنای معبد خداوند شرکت خواهند کرد؛ آنگاه خواهید دانست که خداوند لشگرها مرا نزد شما فرستاده است اگر به راستی کلام یهوه خدای خویش را بشنوید این واقع خواهد شد.» (زکریا ۶: ۱۵)
خداوندم شکرت می‌کنم برای این کلام پرقدرت و نبوت شده تو از زبان زکریای نبی که مکتوب شده و الهام روح‌القدس است. ای خداوندم، بله ای خداوندم آمین که این کلام نبوتی برای کشور عزیزمان ایران هم به انجام برسد. ایمان داریم که خداوند دستان پر قدرت تو بر روی ایران، سرزمین عزیزمان کار می‌کند؛ شکرگزاری می‌کنیم خداوندم برای کلمه زنده عیسی خداوند، آب و نان حیات آسمانی که از آسمان داده و فرمودی هر کس از آن بخورد و بنوشد هیچ‌گاه گرسنه و تشنه نخواهد شد.
خداوندم مرسی که دست‌های پرقدرت تو در حال حاضر در ایران کار می‌کند و قدم‌های مبارکت در ایران می‌خرامد و جان‌ها را نجات می‌دهی.
خداوندم شکرگزاری می‌کنیم برای کارهای اعجاب انگیزت که شروع کردی در وطن عزیزمان در کشور عزیزمان ایران، شکرگزاری می‌کنیم برای جان‌هایی که در ایران نجات دادی و این جان‌ها نام قدوس تو را جلال می‌دهند و برای پیشبرد ملکوت تو خدمت می‌کنند، خداوندا شکرگزاری می‌کنیم خداوندم و تشکر می‌کنیم.
خداوندم دعا می‌کنیم برای تمام مشکلات و معضلاتی که در ایران وجود دارد که از تو نیست خداوندم، اعلام می‌کنیم که دستان پر قدرت تو پدر جان در ایران عمل کند و خداوندم شاهدیم که هم اکنون نیز کار خود را شروع کرده‌ای؛ ما نمی‌دانیم خداوندم، شاید به سرعت انجام نشود و شاید هم به اشاره‌ای از جانب تو به انجام رسد، اما ایمان داریم دست‌های پرقدرت تو کار و عمل می‌کند. متشکریم خداوندم که با ما هستی و تو همراه ما هستی. اجازه بده خداوندم که تو در پیش رو قدم‌برداری و عمل‌کننده‌گان تو در ایران قدم‌هایشان را جای پای مبارک قدم‌های تو بگذارند…
هر آنچه تو می‌خواهی و اراده‌ات است انجام شود ای خداوندم. اجازه بده که نام قدوس تو در ایران عزیز جلال داده شود ای خداوندم. شکرگزاری می‌کنیم برای کلیساهای خانگی؛ شکرگزاری می‌کنیم که نام قدوس تو در میان مردم ایران جلال داده می‌شود. خداوندا، پدر آسمانی من دعای ما این است که هر روز در روح و راستی نام قدوس تو را تقدیس و پرستش کنیم در روح و راستی تو را دوست داشته باشیم؛ ای خداوندم در روح و راستی شکرگزار تو باشیم در روح و راستی. هر آنچه تو می‌خواهی برای ایران انجام بشود ای خداوندم.
خداوندم شکرگزاری می‌کنیم برای کشور عزیزمان ایران برای فرزندانی که در تو محفوظ هستند. خداوند قدوسم و خداوند مهربان و پدر آسمانی‌ام ایمان دارم که دعاهای ایمانداران در ایران و دعاهای ما مانند بخور سوختنی به حضورت می‌آید و تو هم خشنود می‌شوی و بر طبق اراده و صلاحیت و حکمت آسمانی خداوندم اجابت می‌کنی. شکرگزاری می‌کنیم بخاطر محبتت که در میان قوم ایرانی و فارسی زبان می‌خرامی، ای خداوندم شکرگزاری می‌کنیم برای نجات یافتگان، شکرگزاری می‌کنیم برای اجابت دعاها ای خداوندم، شکرگزاری می‌کنیم برای دستان پر قدرت تو که هر روز می‌آید و بر روی نجات یافتگان کار می‌کند. ای خداوندم اجازه بده که ضربان قلبمان با تو یکی شود تا هر آنچه که تو می‌خواهی انجام دهیم، ای خداوندم این دعا را در اتحاد به حضورت آوردیم، ایران را به حضور تو بلند کردیم، مرسی ای خداوندم که هر روز فرزندان تو در کلام تو رشد می‌کنند و در کلام تو ساکن می‌شوند، بله ای خداوندم شکرگزاری می‌کنیم که دستان پر قدرت تو در ایران کار می‌کند در جنوب ایران، شمال، غرب و شرق ایران ای خداوندم؛ تمام این مناطق را ای خداوندم شمال، جنوب، شرق و غرب را به دستان تو می‌سپاریم و ایمان داریم که دستان پرقدرت تو کار می‌کند. ایران را زیر پوشش صلیب تو می‌آوریم و ایمان داریم حفاظت و حمایت می‌کنی، هر دری که از تو نیست بسته می‌شود به قدرت خون عیسی مسیح و ایمان داریم دسیسه‌ها و حربه‌های شیطان باطل خواهد شد در ایران، و ایمان داریم که دستان پر قدرت تو هر روز و هر روز کار می‌کند و همه چیز را به دستان پر قدرت تو تسلیم می‌کنیم به قدرت خون عیسی مسیح با ایمان طلبیدیم…
خداوندم شکر برای کلام زنده تو ای خداوندم شکر برای این ایران که ای خداوندم با محبت تو قلب‌ها نرم می‌شود و خداوندم تو جلوس کرده‌ای در این خاک، پادشاهی تو را به این خاک اعلام می‌کنیم خداوندم و این زمین لعنت شده، زمینی که خداوندم با مرگ بر گفتن‌های ما خداوندم زیر بار مرگ رفته امروز این کلام را که شاید از دهان ما بیرون می‌آید تمام بچه‌هایی که توی مدرسه به نادرست این شعار را سر دادند ای خداوندم باطل اعلام می‌کنیم به قدرت نام تو و به قدرت خون تو ای خداوندم تمام این لعنت‌ها را که بر زمین و در آسمان که خود ما خداوندم گفتیم آن را باطل اعلام می‌کنیم؛
ای خدای قدوس می‌دانیم که تو به خاطر تمام قرض‌های ما، به خاطر تمام اشتباهات ما، به خاطر تمام بدهکاری‌ها و گناهان ما و لعنت‌های ما به روی صلیب رفتی، ایمان داریم که خداوندم تو بر صلیب این سند را میخکوب کردی، سند ایران را خداوندم و ایرانی را و آن زمین و آن آسمان را تو پس گرفتی از دستان شریر به قدرت کار عظیم تو به روی صلیب ای خداوندم؛ خداوندم می‌دانیم که شکاف‌های عمیق در آسمان بسته ایران ایجاد شده و این آسمان در حال باز شدن است، باز شدنی که به سوی تو هستش به سوی قلب مهربان و افکار تو ای خداوندم امروز افکار عظیم خودت را افکاری که خدایا عالی‌ست افکار الهی تو بر افکار مردم خداوندم جلوس کند، خداوندم از آسمان همانطور که در کلامت می‌گویی که من مایل شده‌ام تا صدای شما را بشنوم خداوندم امروز از تو می‌خواهیم مایل شوی و این آسمان را باز کنی ای خدایا تا مردم صدای تو را بشنوند، نوای تو را بشنوند و در سرتاسر ایران آوای پرستش تو از همه جا جاری باشد. خداوندم هر چیزی که توی ایران از هیپنوتیزم از عرفان هر چیزی که هست خداوندم از هر چیزی که باور غلطی که بر روی شناخت تو خداوندم قد علم کرده و دیوار شده ما امروز این قدرت را داریم و به این قدرت خداوندم به قدرت الهی که تو به ما دادی می‌ایستیم و آن را ویران اعلام می‌کنیم؛ هر باور نادرستی را خداوندم باطل کن و جایش خداوندم دیوارهای ایمان را بنا کن، باشد که هر دیواری که مانع شناخت تو است امروز به نام عیسی مسیح ریخته شود ای خداوندم؛ می‌دانیم که خداوندم اراده تو باطل شدن نقشه‌های شیطان و باورهای شیطان در ایران برای ازدواج‌ها، جدایی‌ها، تردشدگی‌ها و تک‌به‌تک اتفاق‌های بدی‌ست که در ایران رخ می‌دهد و می‌خواهد قلب‌ها را به تنهایی ببرد، امروز تو را دعوت می‌کنیم و تمام آن نقشه‌های شیطان را باطل اعلام می‌کنیم؛ روح گیجی و خشم را در ایران بسته اعلام می‌کنیم و جای آن درهای هوش و ذکاوت و درهای حکمت و بصیرت و فهم تو را باز اعلام می‌کنیم ای خداوندم؛ خدایا نفاق را باطل اعلام می‌کنیم و جای آن یکدلی و اتحاد تو را جاری اعلام می‌کنیم.
خداوندم قلب مسئولین را نرم کن؛ باشد که تک‌به‌تک این دعاهایی که کردیم این باورهایی که گفتیم برای ایمانداران و برای فرزندان تو خداوندا و تمام کسانی که در ایران هستند در اعتیادها، در جدایی‌ها، در هر سختی که هستند کلام پرقدرت تو خداوندم جاری گردد و قلب آنها نرم شده و روشنایی تو بشود ای خداوندم؛ مرسی ای پدر جان که دعاهای ما را شنیدی و ای خداوندم ایمان دارم که کار تو همانطور که طبق کلامت گفتی به انجام خواهد رسید و ما با این باور و ایمان تک‌به‌تک خانوده‌هایمان را، تک‌به‌تک آن خیابان و کوچه‌ها را، کلیسا‌ها را از چند نفره تا کلیساهای بزرگ را خداوندم و کلیساهای خانگی را با پوشش خون تو در دستان امن تو قرار می‌دهیم و ایمان داریم کاری را که شروع کرده‌ای ادامه خواهی داد و به انجام خواهی رساند.
در نام پرقدرت عیسی مسیح طلبیدیم؛ آمین.

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

کشف نقاشی استهزای مسیح در آشپزخانه زنی مسن در کشور فرانسه
مجله فرهنگ و هنر مسیحی اسمیرنا شماره 46

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست