کلیسا دیگر نمی‌ترسد

کلیسا دیگر نمی‌ترسد

از زماني‌که دولت کمونيست چين ايمانداران را مجبور کرد که ايمان خود را انکار نمايند و خود را تسليم فرهنگ و قوانين حکومت کنند و مطابق هر آن‌چه که آنان مي‌خواهند رفتار کنند بسياري از ايمانداران چيني تصميم گرفتند که عليرغم تمام سختي‌ها و چالش‌ها در ايمان به مسيح وفادار مانده و تنها روش او را پيروي کنند.

اين در حالي است که هر يکشنبه در زماني معين کليساي خصوصي آنلاين با فرستادن رمز ورود آغاز مي‌شود و اعضاي کليسا به آن ملحق مي‌شوند. در ابتدا سرود پرستشي خوانده مي‌شود و به همراه آن تقديم هدايا و سپس شنيدن کلام خدا انجام مي‌شود.

کليساي «عهد باران» واقع در شهر چنگدوي چين از جمله کليساهاي غيرقانوني است که هر يکشنبه مطابق قوانين و روش‌هاي کليسايي عمل ‌مي‌کند و با وجود تمام سختي‌ها حاضر نشده تا از روش‌هاي دولت کمونيست چين پيروي کند. به همين دليل در سال 2018 به دستور مقامات چين اين کليسا بسته شد و اعضاي کليسا را مجبور به اعتراف دروغين کردند. تعدادي از آنان را بازداشت و شکنجه کردند به طوري که برخي از آنها تصميم به خودکشي گرفتند و برخي ديگر تبعيد و يا محکوم به حبس خانگي شده‌اند. هر چند اعضاي کليسا با وجود اين‌که شبان ارشد کليسايشان همچنان در زندان بسر مي‌برد اما شجاعانه در کنار يکديگر به دعا و پرستش مي‌پردازند. کمي قبل از اينکه «لي کيانگ» يکي از مشايخ کليسا دستگير شود اعضاي کليسا را با اين جمله تشويق کرد: «چه دلپذير خواهد بود اگر، در اين سختي‌ها و رنج‌ها بتوانيم عطر خوش انجيل باشيم.»

کليساي «عهد باران» در سال 2004 ابتدا به شکل کلاس‌هاي تعليمي خانگي آغاز شد و در سال 2008 به کليسايي غير قانوني و مستقل تبديل شد. سال‌ها بعد «وانگ يي» به عنوان شبان کليسا انتخاب شد. او وکيل و استاد دانشکده حقوق بود که در سال 2004 به مسيح ايمان آورد و در سال 2006 به عنوان عضو برجسته درکليسا شناخته شد تا جايي که او به همراه دو نفر ديگر از اعضاي کليسا دعوت شدند تا با رئيس جمهور سابق امريکا «جرج دبليو بوش» در مورد حمايت از مردم چين در آزادي مذهب صحبت کنند.

بيش از يک قرن مسيحيان در چين با محدوديت‌هاي بسياري مواجه بودند بنابراين کليساها به سرپرستي «زيدانگ» در سال 1949 به زيرزمين کشانده شدند. ليکن با وجود آزار و اذيت کليساها در سال‌هاي 1970 و 1980 جنبش کليساهاي خانگي به ويژه در نواحي روستايي و شهرهاي کوچک رشد چشمگيري داشتند. اگر چه کليساها غير قانوني بودند ولي اغلب دولت آنها را به حال خود رها مي‌کرد مگر آنکه مشکلي ايجاد مي‌کردند و يا کليسا را علني مي‌کردند.

به دليل وسعت خاک چين و به‌رغم محدوديت در قسمت‌هاي مديريتي و اجرايي دولت کمونيستي چين به مقامات محلي در بسياري موارد از جمله امور مذهبي اختيارات زيادي را اعطا کرده بود. بنابراين برخورد با مسيحيان شهر به شهر و ناحيه به ناحيه متفاوت بود. وقتي کليسايي مورد آزار و اذيت قرار مي‌گرفت عمدتاً به اين دليل بوده است که آن کليسا به طور علني برگزار شده بوده و حساسيت‌هايي را برانگيخته بوده است. در اواسط دهه 90 بود که اکثر کليساها به روستاها و نواحي کوچک منتقل شدند زيرا دولت دخالت زيادي در آن مناطق نداشت.

در دو دهه گذشته کليساها موفق شدند که در فضاهاي وسيع‌تري مانند دفاتر اجاره‌اي، هتل‌ها و يا اتاق‌هاي کنفرانس و در بعضي موارد در کليساهاي خصوصي مراسم کليسايي خود را برگزار کنند. کليساي «عهد باران» نيز جزو کليساهايي بود که در دهه اخير تاسيس شد و به سرعت رشد کرد و توانست خادمين شايسته‌اي را تعليم و براي خدمت آماده کند.

کليساي «عهد باران» از همان ابتدا فعاليت‌هاي خود را علني کرد. مراسم هفتگي کليسا در اينترنت به اشتراک گذاشته مي‌شد و بولتن هفتگي چاپ مي‌شد. حتي اسم کليسا را در دکمه‌هاي آسانسور و محل برگزاري مراسم مشخص کرده بودند. استراتژي کليسا اين بود که هيچ يک از مراسم کليسا نبايد از دولت و ديگران مخفي بماند. اعتقاد آنها اين بود که بر اساس کتاب مقدس بايد تحت هر شرايطي تنها از خدا اطاعت کرد نه انسان.

کليساي «عهد باران» کليسايي شناخته شده بود در ميان کليساهايي که نمي‌خواستند متمايز باشند و ترجيح مي‌دادند که از دسترس دولت در امان بمانند. کليساي «عهد باران» بر بشارت کلام خدا و محبت تاکيد زيادي داشت و به طور علني از دولت به خاطر عملکرد ضعيفش در ساخت مدرسه که کوچک‌ترين زلزله باعث فرو ريختن و کشته شدن هزاران دانش آموز در سال 2018 شد انتقاد کرد. اين کليسا حتي به طور علني در مورد سقط جنين حرف زده و آن را محکوم کرد.

کشيش «وانگ» گفت: دقيقاً براي اين‌که هيچ‌کدام از گفته‌ها و اقدامات من به منظور تحقق و تحولات اجتماعي و سياسي نيست بنابراين از هيچ يک از مقامات سياسي و اجتماعي واهمه‌اي ندارم. البته اين را نيز مي‌دانم که رژيم کمونيستي از کليسايي که ديگر نميترسد، ميترسد!

در سال 2017 دولت چين مقررات جديدي را در مورد امور مذهبي تعيين کرد و سپس مقامات حکومتي و محلي دولت کمونيست چين را بر آن داشت که در امور مذهبي مردم دخالت داشته باشند.

در مارچ 2018 شوراي مسيحي چين قانون پنج ساله ديگري را ترويج و راه‌اندازي کرد که در طي آن همه چيز تحت تاثير قانون و فرهنگ چين قرار بگيرد. اين طرح جديد ترجمه مجدد و بازنويسي تفسير کتاب مقدس را پيشنهاد داد تا آموزش بودايي و کنفوسيوسي را در عهدعتيق وارد نمايد و همچنين توضيحات بيشتري را در عهد جديد ارائه دهند که همسو با انديشه سوسياليسم باشد. اين طرح هم‌چنين از گنجاندن ويژگي‌هاي آداب و سنن چيني در خدمات کليسايي حمايت مي‌کند. مواردي همچون اشعار و سرودهاي پرستشي، لباس روحانيت و همچنين سبک معماري ساختمان‌هاي کليساها.

«باب فو» از انجمن حمايت چين معتقد است که اين يکي از بدترين انواع آزار و اذيت کليساها در چين از زمان پايان انقلاب فرهنگي است. در کل کشور تمام صليب‌ها را از روي ساختمان‌هاي کليسايي برداشتند. مقامات همچنين به کليساهاي خانگي اعلام کردند که بايد براي برگزاري مراسم با طي مراحلي قانوني ثبت و از دولت اجازه داشته باشند. بر طبق اين قانون شبانان کليساها بايد قبل از برگزاري مراسم کليسا تاييديه آن را از دولت مربوطه داشته باشد.

دولت همچنين تمام مدارس ابتدايي که زير نظر کليسا بود را تعطيل کرد و اعلام کرد که در مدارس اجازه تعاليم مذهبي به خردسالان ممنوع است. تشکيل کليساها با حضور تعداد بالا و نيز در مکان‌هاي عمومي و باز ممنوع است.

کليساها موظف هستند که در شروع کليسا سرود کمونيستي چين را بخوانند و عکس‌هاي رئيس جمهور چين يعني «شي جين پينگ» را بر ديوار کليساها نصب کنند. نصب دوربين‌هاي تشخيص چهره که حضار را ضبط و ثبت و به خوبي نشان مي‌دهد در کليساها الزامي شده است.

وقتي که کليساي «زايان» بزرگترين کليساي خانگي واقع در شهر «بيجينگ» از نصب دوربين درکليسا خودداري کرد دولت چين آن کليسا را تعطيل کرد. کليساهاي بسياري نيز به دليل نپذيرفتن قوانين جديد بسته شدند. حتي شبان يک کليسا تنها به اين دليل‌که نپذيرفت کليسا را ثبت رسمي کند به بيست سال زندان محکوم شد. کليساهاي کوچک نيز از گزند اين قوانين در امان نيستند و بسياري از آنان تعطيل شده‌اند اما بسته شدن آنها اغلب مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

يکي ديگر از اقدامات مهم دولت چين در امور ديني و مذهبي منع حمايت و مشارکت خارجي‌ها از کليساهاي داخل چين است. در نتيجه کليساهاي شناخته شده مانند «عهد باران» و «داماژان» تحت نظارت و کنترل قرار گرفتند و کليساهاي جهاني امکان حمايت اين کليساها را ندارند.

در شهر «گوانگژو» و برخي ديگر از شهرها مقامات براي ارائه اطلاعات و گزارش از فعاليت‌هاي به ظاهر غيرقانوني کليسايي و يا دخالت افراد خارجي درکليساها جايزه نقدي نيز در نظر گرفته‌اند. با وجود تمام اين محدوديت‌ها و آزارها کليساها يکي پس از ديگري بسته مي‌شوند و شبانان زنداني و يا جريمه مي‌شوند.

«بن چن» نيز پس از موعظه در کليساي «عهد باران» از چين اخراج شد. پليس او را به اتهام خيانت به قوانين مذهبي چين و تدريس در کليسا از آن کشور اخراج کرد. فشارها بر کليساي «عهد باران» روز به روز افزايش يافته است. زماني‌که آنان به خاطر کشته‌شدگان در زلزله «سيچوان» مراسم دعا و پرستش برگزار کردند مقامات دولتي به آنها حمله برده و کتاب مقدس‌ها و سي‌دي‌هاي کليسا را که بيش از ده هزار عدد مي‌شد مصادره کردند.

يک‌ماه بعد مقامات دولتي به منزل يکي از اعضاي کليسا حمله بردند و او را براي بازجويي به بازداشتگاه منتقل نمودند. او قبل از دستگيري به ديگر اعضا گفته بود: «ما گردهمايي خود را براي دعا و پرستش خداوند متوقف نمي‌کنيم و از طرفي نيز براي تحمل هر گونه سختي و آزار و اذيت خود را آماده کرده‌ايم و اعتماد خود را بر خداوند گذارده‌ايم.»

سر انجام پس از تحمل ماه‌ها آزار و اذيت، اعضاي کليسا دعا کردند و به اين نتيجه رسيدند که اکنون زمان حرف زدن است و در اول سپتامبر 2018 بيانيه‌اي صادر نموده و در آن بر ايمان مسيحي و برتري خداوند تاکيد کردند. آنها گفتند: «ما به خاطر انجيل آماده‌ايم تا هر آنچه داريم را از دست بدهيم؛ حتي آزادي و زندگي‌مان را.» اين بيانيه در واقع خود مخالفت علني با قوانين مذهبي حاکم بر چين بود که 439 نفر از شبانان کليساها آن را امضا کرده بودند.

در دسامبر 2018 پليس شهر «چانگدو» در حين عملياتي گسترده کليساي «عهد باران» و مدارس مسيحي و برخي ديگر از کليساها را کلاً تعطيل کرد و در مدت سه روز بيش از صد نفر از اعضاي کليساها را دستگير نمود.

کشيش «وانگ» و همسرش هر دو به اتهام تحريک عوام و براندازي دولت بازداشت شدند. کشيش «لي کيانگ» نيز به اتهام مخالفت با قوانين و ايجاد مشکلات دستگير شد.

چند روز پس از حمله به کليسا بيانيه کشيش «وانگ» که در ماه اکتبر آن را تحرير کرده بود منتشر شد. او از اعضاي کليسا خواسته بود که اگر بيشتر از 48 ساعت او را در بازداشت نگه داشتند آن بيانيه را علني کنند.

فرمان نااطاعتی وفادارانه

او گفت: «من ايمان دارم که مسيح مرا خوانده تا اين خدمت را با نااطاعتي وفادارانه (دائمي و پايدار) از رژيمي که به مخالفت با انجيل و آزار و اذيت کليساها مي‌پردازد انجام دهم.»

او اذعان کرد که هدف از اين نااطاعتي تغيير جهان نيست بلکه شهادتي براي زندگي ابدي است. چند ماه بعد تمامي سايت‌هاي اصلي کليساي «عهد باران» بسته شد و اين کليسا غيرقانوني اعلام شد.

هر زمان که اعضاي کليسا کنار هم جمع مي‌شدند پليس حضور پيدا مي‌کرد و آ‌نها را پراکنده مي‌ساخت و عده‌اي را نيز کتک مي‌زد. يک‌بار شدت ضرب و جرح تا حدي بود که مادري حامله فرزند متولد نشده خود را از دست داد. با اين حال اعضاي کليسا اين حملات و بازجويي‌ها را فرصتي براي به اشتراک گذاشتن انجيل مي‌ديدند. آنها آموخته بودند که وقتي در اين شرايط قرار گرفتند چه واکنشي نشان دهند.

اين جمله در پلتفرم کليسا به صورت برجسته هاي‌لايت شده بود: «به لطف و فيض خداوند، روند بازجويي را به روند بشارت تبديل کنيد.»

چند نفر از اعضاي کليسا شهادت دادند که چطور زندان‌بانان پس از شنيدن کلام خدا نرم شده و برخي به مسيح ايمان آوردند.

همسر کشيش «وانگ» شش ماه بعد از دستگيري آزاد شد اما همچنان در حصر خانگي است و اجازه ارتباط و يا مشارکت با اعضاي کليسا را ندارد. کشيش «وانگ» اما به نه سال زندان محکوم شده است.

يکي ديگر از کشيش‌ها نيز با قيد وثيقه از زندان آزاد شد. از آنجايي‌که هنوز پرونده‌اش در جريان است بايد مرتباً خود را به اداره پليس معرفي کند.

وانگ مي‌گويد: «اگر خدا بخواهد از آزار و اذيت رژيم کمونيستي که بر عليه کليسا اتفاق مي‌افتد استفاده کند تا مردم چين از آينده خودشان نااميد شوند و سپس آنها را در اين بيابان‌ها از لحاظ معنوي به چالش بکشد و از اين طريق عيسي را به آنها بشناساند تا کليساي خود را بنا کند به جرات مي‌گويم که من با کمال ميل حاضرم تسليم اين برنامه خدا بشوم، چرا که برنامه‌هاي خدا همواره عالي و براي خيريت ما هستند.»

دولت چين هيچ‌گونه تغييري در سياست و برنامه خود نسبت به کليساها انجام نداده است و همچنان بسته شدن کليساها، دستگيري‌ها و تخريب ساختمان‌هاي کليسايي ادامه دارد. البته امروزه مسيحيان در چين براي آزار و شکنجه آمادگي بهتري نسبت به گذشته دارند.

پس از تحمل آزار و اذيت‌هاي اخير کليساهاي بزرگ تصميم گرفتند که تا حد لزوم به کليساهاي کوچکتري تقسيم شوند زيرا حمله و تعطيل کردن کليساهاي کوچک‌تر کمتر اتفاق مي‌افتد. اکثر چيني‌ها ديگر به کليساها و اجتماعات کليسايي بزرگ نمي‌روند و اغلب سعي مي‌کنند در کليساهاي کوچک و يا آنلاين شرکت کنند.

به خاطر اين آزار و اذيت‌ها و سختي‌ها عده‌اي ايمان خود را رها کرده و عده‌اي ديگر ترجيح مي‌دهند که در خانه بمانند. اگر چه تعداد زيادي از ايمانداران نيز هستند که با وجود سختي‌ها وفادارانه در ايمان خود مانده‌اند.

ايمانداران چين بيشتر از هر زمان ديگري به دعاها و حمايت‌هاي ما نياز دارند. آنها بايد عليرغم تمام سختي‌ها و چالش‌هايي که دولت بر سر راه آنها قرار داده در ايمان خود بمانند.

«لي کيانگ» مي‌گويد: همه دنيا مي‌دانند که ما با خوشحالي سختي‌ها را به خاطر ايمانمان پذيرفته‌ايم.

عکس کشيش وانگ ص 5

کشيش «وانگ» بيانيه‌اي عليه تلاش‌هاي دولت براي سرکوب ايمان مسيحي منتشر کرد.

عکس صفحه شش ( بچه بغل)

پس از حمله سال 2018 به کليسا، اعضاي کليسا در سراسر شهر مراسم برگزار کردند که در پي آن بسياري بازداشت شدند.

عکس دوربين‌هاي مداربسته ص 7

چين نزديک به 200 ميليون دوربين مداربسته و تشخيص چهره در سراسر کشور در اختيار دارد. يعني در ازاي هر هفت نفر يک دوربين تشخيص چهره وجود دارد. دولت چين از روش بسيار پيچيده شناسايي چهره براي شهروندان چين استفاده مي‌کند و بر آنها نظارتي دقيق دارد.

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

خواب و سبک زندگي
جک و لوبیا سحرامیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست