مفهوم ازدواج

نام کتاب: مفهوم ازدواج

نویسنده: تیم کلر

با ادامه مبحث معرفی کتابی قدرتمند در راستای ازدواج با شما همراه هستیم. در شماره ۴۵ مجله به معرفی بخش‌های ارزشمندی از فصول این کتاب پرداختیم و حال به ادامه آن که به ماموریت ازدواج و پیوندی که مجردان با مسیح خواهند داشت خواهیم پرداخت.

ماموریت ازدواج این نیست که شروع به ساختن هم کرده و یا معایب هم را ببینیم بلکه می­بایست نظاره کنیم کار خدا را در ساختن همسرمان و در این بین می­بایست رابطه­های قبلی خود را مانند والدین و فرزندی که تا بحال قوی­ترین رابطه بوده­اند را کنار گذاشته و در این عهد رابطه­ی زناشویی­تان اولویت نخست در زندگی باشد. اگر گمان می­کنید ازدواج قرار اســت در حاشیه کارتان قرار بگیرد و از همسرتان انتظار دارید به آن عادت کند، مراقب باشید؛ ازدواج به این ترتیب عمل نمی­کند. از زمانی که ازدواج می­کنید، ازدواج نســبت به همه چیز در اولویت قرار می­گیرد. علت اینکه ازدواج از اولویت اصلی برخوردار است، قدرت ازدواج اســت. ازدواج قدرت دارد کل زندگی شما را تغییر دهد. مقصود ازدواج آن است که ما تقدیس شویم و این بسیار کار می­برد. ولی اگر تقدس را درک کنید، متوجه می­شوید که خوشبختیِ واقعی در آنسوی تقدُس قرار دارد، نه در این سویش. پس اگر می­خواهیم در رابطه ازدواج خوشبخت باشیم، می­پذیریم که ازدواج برای این طرح شده است که ما را تقدیس کند.

ازدواج به عنوان نهادی الهی چندین نیروی ذاتی دارد که باید آنها را بپذیریم و بکار ببریم. وقتی محبت کردن به نیمه غریبه­ای که حال همسرمان شده را دشوار می­بینیم این سه نیرو در این زمینه به ما بهترین یاری را می‌رساند. زمانی که آنها را در زندگی همسرمان بکار ببریم به رشد او کمک می­کنیم تا به شخصی تبدیل شود که نه تنها بازتاب دهنده شخصیت مسیح است، بلکه می­تواند به همین ترتیب به ما محبت کند. اولی نیروی حقیقت است؛ در زندگی زناشویی نمی­توانید زیر نقاب­ها و زیورها مخفی شوید و نیروی حقیقت است که به شما تصویری واقعی از خودتان ارائه می­دهد. در واقع این دستاورد همسرتان نیست بلکه قدرت ازدواج چنین کاری را به انجام می­رساند. ازدواج دارای نیروی دومی نیز هست به نام نیروی محبت؛ روبرویی با حقیقت بدون محبت یگانگی را نابود می­کند و این نیروی محبت است که ظرفیت ازدواج برای برنامه­ریزی مجدد خودپنداره شما، جبران گذشته و علاج کردن عمیق­ترین زخم­ها را فراهم می­آورد. البته می­بایست در نظر داشته باشیم که محبت بدون حقیقت نیز توهمی از وحدت است و در عمل جلوی حرکت و رشد را می­گیرد. فقط گفتن کلمه دوستت دارم و یا محبت کردن به روشی که قبلاً با آن خو گرفته­اید کافی نیست؛ باید یاد بگیرید همسرتان را آنگونه محبت کنید که بیش از همه برای او از لحاظ عاطفی ارزشمندتر است. زبان­های اصلی همسر خود را بیاموزید و محبت خودتان را از کانال او برایش ارسال کنید. تنها به شرطی می­توانیم محبت و حقیقیت را کنار هم نگاه داریم که در بخشیدن و توبه کردن خبره باشیم؛ نیروی سوم فیض مسیح است که این مسیر را برای ما فراهم می­آورد. اما حقیقت نهایی نیست اگر شما به همنشینی روحانی، و همراه بودن با خدا در سفر به ســوی خلقت تازه متعهد بمانید. بدینسان، با گذشت سال­ها، شما در نگاه خدا همدیگر را زیباتر و زیباتر می­سازید، درست مانند الماسی که برش می­خورد، صیقل می­یابد و روی انگشتر نشانده می­شود.

خدا در پیدایش به ما نشان می­دهد که زن و مرد کاملاً با هم برابر آفریده شده­اند و البته نر و ماده. این جنسیت امری تصادفی نبود. نر و ماده دو تکه از پازل هستند که با هم جفت می­شوند، چون نه دقیقا مثل هم هستند و نه بطور تصادفی با هم فرق دارند، بلکه به طریقی متفاوتند که با هم می­توانند یک کامل بی­نقص بوجود بیاورند و این رقصی است بزرگ. در این رقص بزرگ هر جنس گام­های متفاوتی برمی­دارد درست به مانند رقص تثلیث. عیسی با اینکه با خدا برابر بود خود را از جلال خالی کرد. او بدون اینکه چیزی از الوهیتش کاسته شود امتیازات الهی را کنار گذاشت و فروتنانه­ترین نقش را پذیرفت؛ او این نقش را کاملاً داوطلبانه به عهده گرفت و این هدیه او به پدرش بود. همینطور اطاعت زن «مطیع» به مرد «سر» هدیه­ایست که زنان به مردان تقدیم می­کنند و نه از روی اجبار. در این رقص نباید نادیده بگیریم که پدر هدیه او را می­پذیرد، اما بعد پسر را به برترین جایگاه برمی‌افرازد. هر یک در آرزوی خشنود کردن دیگری هستند؛ هر یک می­خواهند دیگری را برافرازند. در رقص تثلیث، بزرگترینْ کسی است که افتاده­تر، فداکارتر و وقف شده­تر نسبت به خیر و صلاح دیگری عمل می­کند. عیسی مفهوم سر بودن و اقتدار را از نو تعریف کرد یا به عبارت صحیح­تر، با شستن پای شاگردان در شب پیش از مرگش به درستی تعریف کرد.

مجرد ماندن نیز همانند ازدواج و خدمت به یکدیگر نیکوست. قبل­تر بحثی مطرح شد که زن و مرد با هم کامل می­شوند، حال مجردی چطور می­تواند نیکو باشد؟ پاسخ همان است. باز همه چیز به امید ما به مسیح و تجربه‌مان از اجتماع مسیحی مربوط می­شود. همچنان که مسیحیانِ مجرد، «وارث» و خانواده خود را در کلیسا پیدا می­کنند، به همین ترتیب، برادران خواهرانِ خود را می­یابند و خواهران برادرانِ خود را.

لیکن اگر مجردان بیاموزند در پیوندشان با مسیح آرام بگیرند و شادمان باشند، می­توانند بدون حسی حاکی از نارضایتی و نابسامانی، زندگی مجردی را طی کنند. آنها باید اکنون از عهده این چالش روحانی برآیند. زیرا همان بت­سازی از ازدواج که زندگی مجردی آنها را دچار پریشانی کرده است، در نهایت اگر همسری هم پیدا کنند تاهلشان را نیز به پریشانی خواهد کشید. پس جایگاه ازدواج و خانواده را در قلب‌تان تنزل داده، خدا را در رتبه نخست قرار دهید، و از نیکویی زندگی مجردی بهره ببرید؛ ولی اگر فکر ازدواج را در سر می­پرورانید کاری خطا انجام نداده­اید.

چه می­شود اگر تصمیم بگیرید به عنوان فرد مجرد، اخلاقیات مسیحی را پیروی کنید و پاکدامنی را پیشه خود سازید؟ شما در زندگی خود به «محبت همسری» عیسی نیاز دارید. تنها دیدار رو در رو با مسیح است که خلاء دل­های ما را که به خاطر گناه و گسستن رابطه ما با او به وجود آمده، به طور کامل پر می­ســازد. ولی ما صرفاً خوانده نشده­ایم تا تجربه کامل از عشق مسیح را در آینده انتظار بکشیم. کتاب مقدس به ما می­گوید که ما نه فقط می­توانیم نسبت به محبت او باور عقلانی داشته باشیم، بلکه می­توانیم عملاً آن را در زمان حال تجربه کنیم (رومیان 5:5؛ افسســیان ۱۷:3 به بعد) و این تجربه از طریق دعا در دسترس ما است. همچنین افراد مجرد برای سلوک در این راه، به اجتماع مسیحی نیاز دارند.

اخلاق جنسی مسیحی را می­توان در این جمله خلاصه کرد: «رابطه جنسی فقط برای استفاده در چارچوب ازدواج بین یک مرد و یک زن». رابطه جنسی روشی است که خدا تعیین فرموده است تا دو نفر به صورت متقابل به یکدیگر بگویند: «من تماماً، و دائماً، و منحصراً به تو تعلق دارم.» شــما نباید از رابطه جنسی برای گفتن چیزی کمتر از این استفاده کنید.

ازدواج مسرت بخش است و شامل تمامی َاشکال محبت انسانی مثل شور عاشقانه، دوســتی، انجام وظیفه و خدمت؛ بلکه بیش از اینها…

این نوشته‌ها تنها بخشی کوچک از کتاب زیبای تیم کلر بود؛ از شما دعوت می‌کنیم با تهیه و خواندن این کتاب از آن بهره برده و دیدگاه کتاب مقدسی ازدواج را با مطالعه این کتاب بهتر دریابید.

نوشته های مرتبط با دسته انتخاب شده شما

فواید و مضرات ادویه‌جات
شبی که ماه کامل شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

بیشترین خوانده شده ها

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست